Discography

 • Gunnar Källström & Fridens liljer, Fåglar med höjdskräck, 2013
 • Kaja & Tetra, Midvintervaka, 2012
 • Camilla Åström & Kompanjonerna, Visor för frågvisa, 2012
 • Gunnar Källström & Fridens liljor, 14 visor på fastande mage, 2010
 • Kaja, Rust, 2010
 • Loke Nyberg, Underjorden (guest artist), 2008
 • Gunnar Källström & Fridens liljor, Krumsprång(guest artist), 2007
 • Kultiration, Döden föder, 2007
 • Kultiration/Internal Dread, Döden dub, 2007
 • Kaja, Krackel, 2007
 • Dahlkvistska Kapellet, Sånger från Bö, 2006
 • Kaja, Kaja, 2006
 • Kultiration, Grogrund, 2005
 • Eslabon Perdido, Newen Peni, 2004
 • Kultiration, Om Gaia, 2004
 • Salomon Helperin Yiddish Salsa Band, Le Chaim, 2004